Ổ cứng - Ổ cứng WESTERN 2TB RE4(SERVER)

Ổ cứng

Ổ cứng WESTERN 2TB RE4(SERVER)

Ổ cứng WESTERN 2TB RE4(SERVER)

Giá bán : 3,370,000 VND

Tính năng nổi bật:

Sata2 - 7.200 rpm-64MB Cache, chạy 24/7, Enterprise 


Tính năng nổi bật:

Sata2 - 7.200 rpm-64MB Cache, chạy 24/7, Enterprise