Ổ cứng - HDD 1TB TOSHIBA

Ổ cứng

HDD 1TB TOSHIBA

HDD 1TB TOSHIBA

Giá bán : 1,138,000 VND

7200 rpm - TCN Chính hiệu - 32MB cache  .

BAO HANH : 24 THANG 


7200 rpm - TCN Chính hiệu - 32MB cache  .

BAO HANH : 24 THANG